Flauto melodico

Ve školním roce 2015 - 16 hraje Flauto melodico ve složení :
Klára Solárová, Magdalena Sedláčková, Radim Novák a Adéla Štorková.
Tento soubor obvykle zkouší v pátek odpoledne a jsou v něm žáci 4. a 5. roč. V současné době zkoušíme repertoár na adventní koncert a připravujeme se na soutěž v komorní hře, kterou pořádá MŠMT.