Koncert na zámku v Liblicích

Koncert na zámku v Liblicích
Ve čtvrtek 25. dubna se konal na zámku v Liblicích společný koncert flétnových tříd p.uč.Zdeňka Němce ze ZUŠ Mělník a mé třídy ze ZUŠ Kralupy n.Vlt. V 10 flétnách jsme společně zahráli např.fragment Vltavy od B.Smetany, Labutí jezero P.I.Čajkovského i Hudbu k fontáně od P.Hapky.

 

 
Flauto piccolo : Bětka Bernáthová, Klárka Solárová a Madlenka Sedláčková

 
Flauto melodico : Jana Šimonová, Míša Novotná, Denisa Matějková a Veronika Sedláčková

 

závěr koncertu, ředitel ZUŠ Mělník J.Lechner předával květiny( vlevo ), Zdeněk Němec ze ZUŠ Mělník ( vpravo)

 

 

 

zvukové záznamy :