Flauto melodico

27.listopadu jsme vystupovaly se souborem Flauto melodico v kulturním domě Vltava na 1.adventní neděli.
Zahrály jsme zde Vivaldiho Jaro,Elegii a Alla polca od J.Berkovce a Haydnovo Andante