Své žáky se snažím vést už od počátku ke kolektivnímu hraní. Je důležité ( a to nejen v hudbě), aby se snažili vnímat kromě sebe i ostatní.

V roce 2010 jsem si utvořila 2 soubory. Soubor zobcových fléten s názvem Claresco, což znamená v překladu z latiny jasně znít. V tomto souboru je nyní 6 sopránových fléten, 3 altové flétny, 2 tenorové a 1 basová flétna.
Soubor příčných fléten se jmenuje Flauto melodico. Tentokrát jsem "sáhla" do italštiny. V překladu to znamená melodická flétna.Obvykle vystupujeme v obsazení 4 příčných fléten, přesto jsem tento soubor záměrně nenazvala kvartetem. Náš repertoár tvoří dueta i vícehlasé skladby. V současné době využíváme k podbarvení naší komorní hry i violoncella.

Ke konci roku 2012 vznikl soubor Flauto piccolo. Tento soubor, kdy i z názvu je znát, že zde hrají mladší žákyně na příčné flétny, vznikl zpočátku za účelem vystoupení na soutěži komorních souborů. Po soutěži mi ale bylo líto, aby společná práce 3 holčiček tak nějak zanikla a tak v naší  komorní hře pokračujeme...